Saturday, November 1, 2008

Ketuanan Melayu Adalah Tunjang Kestabilan Malaysia

Konsep Ketuanan Melayu adalah sangat mudah. Ia menyatakan bahawa hak-hak dan status kaum Melayu/Bumiputera sebagai penduduk asal Malaysia mesti sentiasa dilindungi melalui cara yang adil dan tanpa menghalang hak kaum bukan Melayu.

Ringkasnya konsep ini bermaksud;

1.
Tanah-tanah orang Melayu tidak boleh dirampas untuk diberikan kepada orang lain yang tidak bertanah semata-mata atas dasar dan hak samarata sebagai warganegara Malaysia.

2.
Kedudukan Raja-Raja Melayu, adat istiadat Melayu, Islam dan Bahasa Melayu sebagai agama dan bahasa rasmi Malaysia tak boleh diperlekeh.

3.
Kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu tak boleh dipandang sebelah mata.
Konsep ini adalah konsep yang adil kerana ia meletakkan sesuatu pada tempatnya atau pada haknya. Sebab itulah kita lihat zakat hanya diberi kepada orang fakir; biasiswa pendidikan hanya untuk pelajar miskin; dan cukai pendapatan hanya dibayar oleh rakyat yang berpendapatan tinggi. Kebetulannya, kebanyakan orang miskin dan penerima biasiswa itu adalah dari kalangan orang Melayu manakala pembayar cukai yang kaya itu pula kebanyakannya dari bukan Melayu.
Kontroversi mengenai “Ketuanan Melayu” sebenarnya mempunyai beberapa agenda celaka.

Antaranya;

1. Penguasaan kerajaan oleh parti politik yang tidak memperjuangkan “Ketuanan Melayu”.

2. Penyingkiran UMNO daripada tampuk kuasa.

3. Pindaan perlembagaan untuk merealisasikan “Ketuanan Rakyat” atau “Malaysian Malaysia”.

Sistem kerajaan Malaysia adalah berteraskan kepada sistem Raja Berpelembagaan (Constitutional Monarch). Raja dan Agong pula adalah daripada Sultan atau Raja Melayu. Justeru, Malaysia sebagai sebuah negara adalah diasaskan kepada konsep “Ketuanan Melayu”– dimana Raja atau Sultan Melayu itu adalah Ketua atau Tuan kepada orang Melayu dan rakyat Malaysia keseluruhannya.
Menidakkan “Ketuanan Melayu” adalah tindakan bodoh kerana ia adalah cubaan untuk meminda Perlembagaan khususnya Artikel 153 iaitu yang bersabit kuasa Agong sebagai pelindung hak isimewa orang Melayu/Bumiputera. Bukankah “Ketuanan Melayu” telah menjadi tonggak pemerintahan Malaysia yang berjaya menyusun atur dengan baik sekali fabrik sosial, politik dan ekonomi Malaysia? Mengapa perlu ditampal perahu yang tidak berlubang? Lagi pun orang Melayu cuma minta kek ekonomi sebanyak 30%. Selebihnya yang 70% itu kita beri kepada orang bukan Melayu. Tak apalah. Itu pun belum lagi kita orang Melayu minta 70%.

No comments: