Saturday, May 3, 2008

ADAKAH EKONOMI MELAYU KIAN MERUNCING?

Melayu akan menjadi sebuah bangsa yang kuat jika ekonomi orang melayu maju. Adakah pada waktu ini ekonomi orang melayu mensasar kepada pertumbuhan atau kejatuhan?Apakah peranan kerajaan dalam membentuk dan membantu pertumbuhan ekonomi orang melayu?.

Kerajaan telah mewujudkan berbagai dasar demi untuk menjana ekonomi bangsa melayu tetapi adakah ia berjaya dilaksanakan ataupun sebaliknya? Kita seharusnya membuat kajian terperinci terhadap isu ini. Kita wajib mempertahankan dasar ekonomi baru tetapi kita juga harus bersama-sama memastikan ia dilaksanakan dengan baik dan berjaya.

Apakah isu ini kerajaan seorang harus dipersalahkan kerana perlaksanaannya kurang ataupun kita jua harus dipersalahkan bersama kerana tidak melaksanakan dasar dengan baik?Kerajaan hanya mampu untuk membuat sesuatu dasar yang membangun tetapi ia tidak akan berjaya jika kita tidak bersatu untuk melaksanakannya.

Pada waktu ini kita harus melihat berapa ramai orang melayu tersungkur didalam perniagaan kerana dasar ini diekploitasikan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan juga seharusnya memikirkan sesuatu untuk membantu sektor swasta dalam menjana ekonomi orang melayu yang kian meruncing pada ketika ini. Jika kita berjaya membantu pihak swasta kita dapat memberi banyak peluang pekerjaan kepada graduan yang menganggur.

Walaupun pahit untuk kita telan tetapi inilah hakikat sebenar yang berlaku di akar umbi.

Marilah kita bincangkan bersama.

No comments: